Wojciech Jaruzelski

  • Posted on: 14 March 2018
  • By: Jens Mørch

Wojciech Jaruzelski Professionel soldat og politiker.
Fra 1947 var Wojciech Jaruzelski medlem af det polske kommunistparti (Polska Partia Robotnicza, PPR).
I 1956 blev Wojciech Jaruzelski udnævnt til general og i 1960 chef for Forsvarets politiske ledelse.
Wojciech Jaruzelski blev i 1962 viceforsvarsminister og forsvarsminister fra 1968-83.
Deltog i Warszawa-pagtens invasion af Tjekkoslovakiet.
Wojciech Jaruzelski var fra 1964 medlem af kommunistpartiets (PZPR) Centralkomité og fra 1971 medlem af Politbureauet. Blev i februar 1981 Polens premierminister og i oktober 1981 kommunistpartiets førstesekretær.
Wojciech Jaruzelski indførte 13. december 1981 krigsretstilstandog gjorde sig selv til formand for Det Militære Råd for National Frelse (Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, WRON), som overtog magten i Polen.
Wojciech Jaruzelski er medstifter af Den Patriotiske Bevægelse for National Fornyelse (Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego, PRON).
1985 formand for Statens Råd – den vigtigste organ i Polen. Påbegyndte i 1980’erne gennemførelse af nogle økonomiske og institutionale reformer. Oprettede Konsultationsrådet for formanden for Statens Råd med deltagelse af oppositionsmedlemmer.
Wojciech Jaruzelski udskrev i november 1987 folkeafstemning om de politiske reformer i Polen, som folk stemte »nej« til.
Wojciech Jaruzelski var tilhænger af rundbordsforhandlingerne, men deltog ikke selv. Han tabte valget i juni 1989 og kom ikke ind i Sejmen.
Wojciech Jaruzelski mener, at han reddede Polen fra en russisk invasion ved at indføre krigsretstilstand, men mange kritikere mener han er en landsforræder.