Solidarnosc logo

  • Posted on: 14 March 2018
  • By: Jens Mørch

Solidarnosc-logo Solidarnosc logoet er designet af Jerzy Janiszewski fra Leninskibsværftet i Gdansk. Han fuldendte det ved at tilføje det polske flag, umiddelbart inden regerings-delegationen ankom til de første forhandlinger på skibsværftet i august 1980.
Kunstneren har forklaret, at bogstaverne skulle forestille mennesker, der var tæt på hinanden, og som solidarisk støttede hinanden. Flaget kom med som et symbol på, at Solidarnosc var hele nationens bevægelse.