Skibsværftet, Gdańsk

  • Posted on: 13 October 2017
  • By: Jens Mørch

Skibsværftet i Gdańsk (tidligere Lenin-skibsværftet) blev verdensberømt for strejken i 1980, der førte til folkeoprøret under Solidarność med Lech Wałęsa i spidsen. På Solidarność-pladsen ved indgang nummer 2, er der opstillet mindeplader og opstilletenorme kors til minde om de faldne ved den første store strejke i 1970, hvor mange arbejdere blev dræbt – e krav fra arbejderne under forhandlinger i august 1980.