Wojciech Jaruzelski

 • Posted on: 7 December 2016
 • By: Jens Mørch

Wojciech Jaruzelski Professionel soldat og politiker.
Fra 1947 var Wojciech Jaruzelski medlem af det polske kommunistparti (Polska Partia Robotnicza, PPR).
I 1956 blev Wojciech Jaruzelski udnævnt til general og i 1960 chef for Forsvarets politiske ledelse.
Wojciech Jaruzelski blev i 1962 viceforsvarsminister og forsvarsminister fra 1968-83.
Deltog i Warszawa-pagtens invasion af Tjekkoslovakiet.

Bogdan Borusewicz

 • Posted on: 7 December 2016
 • By: Jens Mørch

Bogdan Borusewicz
Bogdan Borusewicz er født i Lidzbark Warminski. Protesterede som gymnasieelev i 1968 mod repressalierne mod de studerende.
Bogdan Borusewicz blev arresteret, men stak af under transporten. I april 1969 idømt 3 års fængsel for trykning og distribution af flyveblade, men fik lov at deltage i studentereksamen.
1970-75 historiestudier på Det Katolske Universitet i Lublin.
Bogdan Borusewicz protesterede imod foreningen af studenterorganisationer i Den Socialistiske Forening for Polske Studerende (SZSP).

Bogdan Lis

 • Posted on: 7 December 2016
 • By: Jens Mørch

Bogdan Lis
Bogdan Lis er født i Gdansk. Han arbejdede som mekaniker i Gdansk Havn fra 1970-71. Deltog i begivenhederne i december 1970 og blev fængslet fra 1971-72. Arbejdede fra 1972-81 i Elmor i Gdansk. 1975-81 medlem af kommunistpartiet PZPR og aktiv i Socialistisk Ungdomsforening og fagforeningen på sit arbejde. Fra 1978 medlem af Komitéen til Oprettelse af Kystens Frie Fagforeninger.

Jacek Kuron

 • Posted on: 7 December 2016
 • By: Jens Mørch

Jacek Kuron
Jacek Kuron blev født i Lwow i 1934. Meldte sig i 1949 ind i Foreningen for Polsk Ungdom (ZMP). I 1952 instruktør i spejderorganisationen ZHP og medlem af kommunistpartiet PZPR.
I 1953 blev Jacek Kuron smidt ud af ZMP og PZPR på grund af sine kritiske holdninger. Blev i 1957 cand. mag. i historie fra Warszawa Universitet.
I 1964 smidt ud af ZHPs hovedbestyrelse grundet kritik af Polens politiske system. Skrev i 1965, sammen med Karol Modzelewski, et kritisk brev om systemet i Polen og blev fængslet indtil 1967.

Adam Michnik

 • Posted on: 7 December 2016
 • By: Jens Mørch

Adam Michnik
Adam Michnik er født i Warszawa. Adam Michnik var i sine unge år aktivt medlem af spejderorganisationen Zwiazek Harcerstwa Polskiego (ZHP).
Adam Michnik begyndte at læse historie i 1964 på Universitetet i Warszawa, men blev smidt ud og fængslet på grund af sin deltagelse i studenteroprøret i marts 1968 og fik først sit studie færdiggjort i slutningen af 70’erne på Universitet i Poznan.
Efter strejkerne i Radom i 1976 var Adam Michnik et af de mest aktive oppositions-medlemmer i KOR.

Solidarnosc logo

 • Posted on: 7 December 2016
 • By: Jens Mørch

Solidarnosc-logo Solidarnosc logoet er designet af Jerzy Janiszewski fra Leninskibsværftet i Gdansk. Han fuldendte det ved at tilføje det polske flag, umiddelbart inden regerings-delegationen ankom til de første forhandlinger på skibsværftet i august 1980.
Kunstneren har forklaret, at bogstaverne skulle forestille mennesker, der var tæt på hinanden, og som solidarisk støttede hinanden. Flaget kom med som et symbol på, at Solidarnosc var hele nationens bevægelse.

Lech Walesa

 • Posted on: 7 December 2016
 • By: Jens Mørch

Lech Walesa
Lech Walesa var Solidarnosc’s første formand, er Nobel-pris vinder og tidligere præsident.
Lech Walesa blev født i Popowo i nærheden af Gdynia. Fra 1967 arbejdede Lech Walesa som elektriker på Lenin-skibsværftet i Gdansk og var aktiv i et officielt arbejderudvalg, hvor han var arbejdsmiljøinspektør.

Pave John Paul II

 • Posted on: 7 December 2016
 • By: Jens Mørch

Pave John (Johannes) Paul II Karol Wojtyla Karol Wojtyla, som han blev døbt, var polsk pave i 27 år (1978-2005).
Karol Wojtyla er født i Polen i nærheden af Krakow og studerede polsk sprogvidenskab.
Siden studietiden forberedte Karol Wojtyla sig til arbejdet i kirken og blev præsteviet i 1946. Frem til 1948 studerede han ved det pavelige universitet i Rom.
Karol Wojtyla var forelæser ved den teologiske afdeling af Det Jagellonske Universitet, og fra 1956 var han professor og afdelingsleder for etikfakultetet ved det Katolske Universitet i Lublin.

Bronislaw Geremek

 • Posted on: 7 December 2016
 • By: Jens Mørch

Bronislaw Geremek
Bronislaw Geremek er født i Warszawa. Uddannet historiker fra Warszawas Universitet. Studerede 1956-58 på Ecole Pratique des Hautes Etudes i Paris.
Bronislaw Geremek udgav ti historiebøger, som blev oversat til flere sprog.
Bronislaw Geremek underviste 1960-65 ved Sorbonne i Paris. Udnævnt 11 gange til æresdoktor ved universiteterne i bl.a. Bologne, Utrecht, Paris (Sorbonne) og New York (Columbia).

Sider