Gdansk

  • Posted on: 13 March 2018
  • By: Jens Mørch

Gdansk spiller en særlig rolle for Europas udvikling. Det var her Anden Verdenskrig startede i 1939 og det var her den endte 50 år senere, da Solidarnosc vandt det første frie valg i Polen.
Den gamle by, der første gang nævnes lige før år 1000, har i mange århundreder været en stor, rig og vigtig handels- og havneby.
Selv om der indtil 1945 var en meget stort tysk islæt i befolkningen og byen har været meget tysk præget, har den alligevel gennem en stor del af historien hørt til Polen. Byen er på mange måder et historisk monument, og der er flere spændende historiske museer.
Gdansk kom ud for omfattende ødelæggelser under Anden Verdenskrig, men meget er omhyggeligt rekonstrueret og viser, hvordan byen historisk har set ud.