Bogdan Borusewicz

  • Posted on: 14 March 2018
  • By: Jens Mørch

Bogdan Borusewicz
Bogdan Borusewicz er født i Lidzbark Warminski. Protesterede som gymnasieelev i 1968 mod repressalierne mod de studerende.
Bogdan Borusewicz blev arresteret, men stak af under transporten. I april 1969 idømt 3 års fængsel for trykning og distribution af flyveblade, men fik lov at deltage i studentereksamen.
1970-75 historiestudier på Det Katolske Universitet i Lublin.
Bogdan Borusewicz protesterede imod foreningen af studenterorganisationer i Den Socialistiske Forening for Polske Studerende (SZSP).
Fra november 1976 var Bogdan Borusewicz medlem af KOR og fra 1978 medlem af Kystens Frie Fagforeninger.
Bogdan Borusewicz var redaktionsmedlem på tidsskrifterne ‘Arbejder’ og ‘Kystens Arbejder’. Med til at forberede den historiske strejke på Lenin- skibsværftet i august 1980.
Bogdan Borusewicz skrev flyvebladet om Anna Walentynowicz’ afskedigelse. Udpegede gruppen af strejkens iværksættere.
Bogdan Borusewicz havde stor indflydelse på strejkens forløb og udarbejdelsen af de 21 krav. I oktober 1980 medlem af Den Fælles Komité for oprettelsen af NSZZ Solidarnosc, men modstander af Walesas måde at lede organisationen på.
I maj 1982 var Bogdan Borusewicz medstifter af Det Regionale Koordineringsudvalg for NSZZ Solidarnosc i Gdansk.
I 1984 medlem af undergrundsledelsen for NSZZ Solidarnosc (TKK). Fængslet januar-september 1986. Blev i november 1986 medlem af det offentlige Midlertidige Råd for NSZZ Solidarnosc og i april 1989 bestyrelsesmedlem i Det Nationale Eksekutive Udvalg for NSZZ Solidarnosc.
Afviste at deltage i Rundbordsforhandlingerne med den begrundelse, at det var for tidligt at forhandle med regeringen, og at flere strejker ville give oppositionen en bedre forhandlingsposition.